همکاری

 

به منظور همکاری با انتشارات یارِ مانا در زمینه چاپ اثر، ترجمه، تألیف، ویراستاری محتوایی، ویراستاری ادبی، گرافیک، صفحه‌آرایی و ... می‌توانید از طریق بخش ارتباط با ما و یا شماره تماس‌های انتشارات در بخش ارتباط با ما از شرایط همکاری مطلع شوید.