ارتباط با ما

دفتر مرکزی: اصفهان- خیابان مشتاق دوم- خیابان مهرآباد- کوی ۱۹ (دهم شرقی)- پلاک ۴۶
کد پستی: ۸۱۵۸۹۳۸۱۳۱ | صندوق پستی: ۱۱۵- ۸۱۴۶۹
تلفن تماس: ۳۲۶۱۶۳۶۰-۰۳۱
پخش مرکزی: اصفهان- ارتباط مستقیم (۰۹۱۳۴۰۱۰۴۰۰)
yaremana.pub@gmail.com
www.yaremana.ir