کتاب «آموزش تفکر به کودکان» به چاپ دهم رسید

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۱۵:۳۳
کتاب «آموزش تفکر به کودکان» به چاپ دهم رسید. این کتاب ارزشمند که با قیمت ۱۶۰۰۰ تومان از طریق سایت انتشارات آموخته در دسترس علاقه‌مندان است کتابی کاربردی برای کودکان ۸ تا ۱۴ سال است.
دانش‌آموزان باید با فرایند تفکر صحیح آشنا شوند و یاد بگیرند در مورد مسائل و موضوعات مختلف درست فکر کنند. آنها به فرایندهای تفکر برای اندیشیدن و حل مسائل نياز دارند. در این کتاب فرایندهای تفکر به‌صورت تمرین‌هايی در زمینة تفکر سازمان‌دهنده، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی یا ارزیابانه و تفکر خلاق ارائه شده است. برنامه‌هاي درسی شامل؛ ریاضیات، زبان، مطالعات اجتماعی و علوم تجربی برای این منظور به کارگرفته شده است. تمرین‌هاي این کتاب، فضا و بستری را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند که فرایندهای اصلی تفکر را تمرین کنند، سؤالاتی را یاد بگیرند و هنگام استفاده از فرایندهای اصلی تفکر، آنها را از خود بپرسند.