درباره ما

انتشارات یارِ مانا در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت یک دهه از فعالیت انتشارات آموخته، به عنوان بازوی تخصصی انتشارات آموخته در حوزه‌ی کودک و نوجوان از این نشر جدا و نشر جدیدی را پایه‌گذاری نمود. انتشارات یارِ مانا به شماره‌ مجوز ۱۱۹۳۵و به مدیرمسؤولی فرهاد فروزنده در کمتر از دو سال از آغاز فعالیت خود بیش از ۷۰ عنوان اثر ارزشمند تألیفی در حوزه‌ی کودک و نوجوان روانه‌ی بازار کرده است که بیشتر آن‌ها در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره‌ی رشد مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. نگاه این نشر به صورت تخصصی به حوزه‌ی کودک و نوجوان و با تکیه بر توانمند‌ی‌های داخلی و بر اساس ویژگی‌های بومی کودکان و نوجوان است. امید است این انتشارات بتواند در آینده‌ای نه چندان دور، آثار ارزشمند دیگری در این حوزه منتشر کند که برای این مهم دست تک تک فعالان این حوزه را به گرمی می‌فشارد.