اتیسم نوجوانی مقطع متوسطه

ویژه ۱۸ - ۱۲ سال
پدید آورنده: 
پم بریتون ریس، نینا سی. چلنر
مترجم: 
حمیدرضا عرب
سال چاپ: 
۱۳۹۹
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۶۴ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۷۰۸۲۲۹۶
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد

قیمت: 
۱۴,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط