اصول و مبانی دیالوگ

معرفی شده در کتابنامه رشد
پدید آورنده: 
دکتر محمدرضا نیستانی
سال چاپ: 
۱۳۹۸
نوبت چاپ: 
سوم
تعداد صفحات: 
۱۹۲ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۲۸۰
نشر: 
آموخته - یار مانا
قیمت: 
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
- ۱۰%

کتابهای مرتبط

کتاب اصول و مبانی دیالوگ: روش شناخت و آموزش، ضمن تبیین معنا و مفهوم دیالوگ، به بررسی آن از دیدگاه سقراط، بوبر، باختین، گادامر، بوهم، هابرماس و فریر می‏پردازد. همچنین در بخش مجزایی به تبیین نقش دیالوگ در فرایند آموزش پرداخته ‏شده است‏. این کتاب، منبع مناسبی است برای آشنایی اندیشمندان در حوزة ارتباطات، فلسفه، الهیات، علوم ‏‏‏اجتماعی و تعلیم و تربیت دربارة مفهوم دیالوگ. در ‏این مجموعه سعی ‏شده است تا مفهوم دیالوگ، به‏صورت بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار‏ گیرد و مبانی و اصول حاکم بر آن در آموزش و پرورش، به گونه‏‏‏ای شایسته بررسی ‏گردد.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .