بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی (۲)

۱۴ - ۸ سال
پدید آورنده: 
دکتر مهدیه کشانی، دکتر منیره عابدی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۸۶۰
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۳۶,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط