بازی های آموزشی برای پرورش تفکر خلاق

۱۲ - ۷ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی - دکتر مهدیه کشانی
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۹۹۰
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۰۰ تومان
- ۱۰%

کتابهای مرتبط