بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه

۶- ۴ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی - مهناز اخوان
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۵۹۴
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۳۶,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط