بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه (۱)

۱۲ - ۸ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی، پریسا جعفری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۷۵۴
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%

کتابهای مرتبط