بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه (۲)

۱۲ - ۸ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی، محبوبه صاحبی اصفهانی
سال چاپ: 
۱۳۹۸
نوبت چاپ: 
دوم
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۷۶۱
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%

کتابهای مرتبط