بازی های آموزشی برای پرورش دقت، توجه و تمرکز

۶- ۴ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی - مهناز اخوان
سال چاپ: 
۱۳۹۹
نوبت چاپ: 
دوم
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۹۷۶۱۷۱
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۳۶,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط