بازی های آموزشی برای پرورش هوش طبیعت گرا

ویژه ۶ - ۴ سال
پدید آورنده: 
دکتر منیره عابدی
سال چاپ: 
۱۳۹۹
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۲۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۷۰۸۲۲۳۴
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد

قیمت: 
۳۶,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط