بازی های آموزشی ویژه ۷ تا ۱۴ سال

پدید آورنده: 
سال چاپ: 
۱۳۹۹
نوبت چاپ: 
اول
تعداد صفحات: 
۱۸۰۰ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد

قیمت: 
۵۴۰,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط

۱. بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه (۱)
۲. بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه (۲)
۳. بازی های آموزشی برای پرورش تفکر خلاق
۴. بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی
۵. بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی - بدنی
۶. بازی های آموزشی برای پرورش هوش موسیقیایی
۷. بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی
۸. بازی های آموزشی برای پرورش هوش زبانی - کلامی
۹. بازی های آموزشی برای پرورش هوش ریاضی - منطقی
۱۰. بازی های آموزشی برای تقویت حافظه دیداری
۱۱. بازی های آموزشی برای تقویت حافظه شنیداری
۱۲. بازی های آموزشی برای پرورش مضامین دینی (۱)
۱۳. بازی های آموزشی برای پرورش مضامین دینی (۲)
۱۴. بازی های آموزشی برای پرورش هوش فضایی دیداری
۱۵. بازی های آموزشی برای پرورش هوش میانفردی (اجتماعی)

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .