سیاستگذاری در آموزش و پرورش

معرفی شده در کتابنامه رشد
پدید آورنده: 
دکتر ناهید نادری، دکتر رضاعلی نوروزی، دکتر سیدعلی سیادت
سال چاپ: 
۱۳۹۸
نوبت چاپ: 
سوم
تعداد صفحات: 
۲۷۲ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۴۱۹
نشر: 
آموخته - یار مانا
قیمت: 
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان
- ۱۰%