هوش برتر «ویژه ۱۸-۱۶سال»

فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه ۱۸-۱۶سال
پدید آورنده: 
دکتر سمیه جابری- پریسا جعفری
سال چاپ: 
۱۳۹۷
تعداد صفحات: 
۹۲ صفحه
قطع کتاب: 
رحلی
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۸۱۵
نشر: 
یار مانا
افتخارات: 

معرفی شده در کتابنامه رشد آموزش و پرورش

قیمت: 
۶۰,۰۰۰ تومان

کتابهای مرتبط