پرورش تفکر منطقی کودکان (۵-۸ سال)

معرفی شده در کتابنامه رشد
پدید آورنده: 
طاهره بابازاده، دکتر رضاعلی نوروزی، محمدرضا مرادی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نوبت چاپ: 
سوم
تعداد صفحات: 
۱۱۲ صفحه
قطع کتاب: 
وزیری
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۵۳۲
نشر: 
آموخته - یار مانا
قیمت: 
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%